องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการเวทีประชาคมการจัดทำแผนด้านการเกษตร


วันพฤหัสบดี ที่ 10  มิถุนายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  จัดทำโครงการเวทีประชาคมการจัดทำแผนด้านการเกษตร  และวัดอุณหภูมิตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโครานา  2019  (โควิท-19)