องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 อบต.ท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง นำโดยท่านนายกโกสิต บุญเสนา และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลท่าใหญ่(ศปก.ตำบลท่าใหญ่)  ร่วมกับรพ.สต.โนนศรีสง่า และรพ.สต.บ้านโนนสะอาด. ออกตรวจเยี่ยม และมอบแอลกอฮอล์ โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองเป็ดฯและศพด.อบต.ท่าใหญ่ ก่อนที่จะมีการเปิดเทอมในวันที่ 14 มิถุนายน  ซึ่งทุกโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี