องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพ


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  ได้ดำเนินงานตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  โดยการออกพื้นที่มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย  พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน