องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]15
2 รายงานฐานะการเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]16
3 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 19 พ.ค. 2563 ]13
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 เม.ย. 2563 ]15
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ [ 10 เม.ย. 2563 ]15
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 15 ม.ค. 2563 ]16
7 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ [ 25 ต.ค. 2562 ]15