องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการขุดลอกขดน้ำอ้อม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ [ 28 ส.ค. 2563 ]13
2 โครงการขุดลอกลำห้วยโป่งตอนบน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ ๖ [ 20 ส.ค. 2563 ]13
3 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยโป่ง บ้านโนนศิลา หมู่ ๘ [ 19 ส.ค. 2563 ]13
4 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ [ 27 เม.ย. 2563 ]15
5 โครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) [ 26 ก.ย. 2562 ]13
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.โครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) [ 26 ก.ย. 2562 ]14
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (๒) [ 26 ก.ย. 2562 ]16
8 โครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) [ 4 ก.ย. 2562 ]22
9 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) รายละเอียดราคากลาง [ 4 ก.ย. 2562 ]15
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-001 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 10 – บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 [ 20 พ.ย. 2561 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10