องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการขุดลอกขดน้ำอ้อม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ [ 28 ส.ค. 2563 ]43
2 โครงการขุดลอกลำห้วยโป่งตอนบน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ ๖ [ 20 ส.ค. 2563 ]45
3 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยโป่ง บ้านโนนศิลา หมู่ ๘ [ 19 ส.ค. 2563 ]44
4 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ [ 27 เม.ย. 2563 ]30
5 โคงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ 11 [ 19 ม.ค. 2561 ]26
6 โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านหนองเป็ด [ 18 ม.ค. 2561 ]27
7 โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ 4 บ้านโนนศรีสง่า [ 18 ม.ค. 2561 ]26
8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอน สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา [ 8 ม.ค. 2561 ]30
9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอน สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า [ 8 ม.ค. 2561 ]23
10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอน สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า [ 5 ม.ค. 2561 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7