องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน ขั้นตอนการดำเนินการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 8 ม.ค. 2564 ]11
2 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ม.ค. 2562 ]14
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ส.ค. 2558 ]15
4 การให้บริการข้อมูลการให้คำแนะนำด้านการเงินและบัญชี [ 25 ส.ค. 2558 ]15
5 ให้บริการยืมเต้นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องเสียง,ฯลฯ [ 25 ส.ค. 2558 ]16
6 ให้บริการรับส่งผู้ป่วยเรื้อรัง [ 25 ส.ค. 2558 ]11
7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 ส.ค. 2558 ]11
8 การให้บริการข้อมูลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 ส.ค. 2558 ]12
9 การให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย [ 25 ส.ค. 2558 ]11
10 การให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี [ 25 ส.ค. 2558 ]15
 
หน้า 1|2|3