องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติราชการของ อบต.ท่าใหญ่ [ 2 ต.ค. 2562 ]18
2 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2562 ]17
3 คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 2 ต.ค. 2562 ]16