องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


พร้อมใจ สวมใส่ผ้าไทย


วันศุกร์ที่  11  มิถุนายน  2564  องค์การบริการส่วนตำบลท่าใหญ่  ได้พร้อมใจกัน  สวมใส่ผ้าไทย  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  ให้เป็นที่แพร่หลายและเกิดประโยชน์ต่อการสร้างงาน  สร้างรายได้และอาชีพของผู้ประกอบการผ้าไทยของจังหวัดชัยภูมิ
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-25
2022-08-12