องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
ติดต่อเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
ถนนหนองบัวแดง-ภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ 044-056011 โทรสาร 044-056011
EMAIL : admin@thayai.go.th
Website : www.thayai.go.th
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่