องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 17 ม.ค. 2567 ]16
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 8 ม.ค. 2567 ]13
3 แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย [ 8 ม.ค. 2567 ]12
4 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]10
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ธ.ค. 2566 ]12
6 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]11
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]10
8 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]9
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]9
10 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 29 ต.ค. 2566 ]9
11 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]27
12 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.ย. 2566 ]26
13 วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]35
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 11 ก.ย. 2566 ]12
15 ประกาศการตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-005 สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านโนนศรีสง่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [ 17 ก.ค. 2566 ]38
16 รายงานนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระบบ info [ 26 มิ.ย. 2566 ]38
17 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]37
18 ประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มิ.ย. 2566 ]38
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]38
20 การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5|6