องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ