องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ตรวจประเมินความพร้อม ศพด.อบต.ท่าใหญ่


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้รับการตรวจประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ตำบลท่าใหญ่

2022-08-12
2022-08-09
2022-08-04
2022-07-28
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08