องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ประชุมการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  ได้ดำเนินการจัดประชุม  นำโดย  นายเทพรัตน์  ตันตยานนท์  นายอำเภอหนองบัวแดง , นายชวฤทธิ์​  ศิริชาติ  สาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง , นายโกสิต  บุญเสนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ , กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  พร้อมทีมพี่เลี้ยง​  ผู้แทนตำรวจ​  ผู้แทนพัฒนาชุมชน​  ผู้แทนเกษตรอำเภอหนองบัวแดง  ร่วมกันประชุมการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหาแต่ละด้าน​  ณ​  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  และทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาต่างๆ ด้วย

2022-08-12
2022-08-09
2022-08-04
2022-07-28
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08