องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


โครงการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค NCD


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดย นายโกสิต บุญเสนา และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดประชุม ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เพื่อประชุมผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ความเข้าใจก่อนการเปิดศูนย์พัฒาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ 

2022-08-12
2022-08-09
2022-08-04
2022-07-28
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08