องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


การจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565


วันที่  29  มิถุนายน   2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  นำโดย  นายโกสิต บุญเสนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำบ้านโบราณ  "เฮียนรวมใจ  ไทหนองบัวแดง"  และร่วมการแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  “กวนข้าวทิพย์”  ในการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล  ประจำปี  2565  มีชุดการแสดง  งามท่าใหญ่และท่าใหญ่บ้านเฮา

2022-08-12
2022-08-09
2022-08-04
2022-07-28
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08