องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป


วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดยนายสรวัช สำมะลี  นายอำเภอหนองบัวแดง พร้อม ผู้อำนวยโรงพยาบาลหนองบัวแดง สาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนศรีสง่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด จัดทำโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่าใหญ่

2024-03-22
2024-03-22
2024-02-06
2024-02-01
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17