องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้จัดงานโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา นำโดยท่าน นายกโกสิต บุญเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) โรงเรียนผู้สูงอายุ และประชาชนใน ตำบลท่าใหญ่ โดยแห่เทียนไปถวาย ณ วัดป่าสระแก้ว ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2024-03-22
2024-03-22
2024-02-06
2024-02-01
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17