องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


การจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมทำความสะอาด ทำธนาคารน้ำใต้ดิน เนื่องใน“วันอปพร.” ประจำปี 2567


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดย นายโกสิต บุญเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าใหญ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าใหญ่ อปพร. อบต.ท่าใหญ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมทำความสะอาด ทำธนาคารน้ำใต้ดิน เนื่องใน“วันอปพร.” ประจำปี 2567 ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2024-03-22
2024-03-22
2024-02-06
2024-02-01
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17