องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายบ้านนายคินกร คำยา ถึง ไร่นายสุภาพ สาริมา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายนานางทองใบ ดีหนองเป็ด ถึง นานายอ่อนสี บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]5
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 4 [ 25 ต.ค. 2566 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง ชย 63-001 จากบ้านโนนสำราญ ถึง บ้านภูนกเขียน บ้านโนนาำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนางสุดาพร วาทโยธา - วัดสว่างธรรมมาราม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายมานิต ร้อยกรอง - บ้านนายจวน ศรีโคอุ่น บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากสระสาธารณะบ้านโนนสะอาด - บ้านนายประพันธ์ ปาทา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายคุณ ประจำเมือง - บ้านนายคุณ เหลาเหล็ก บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากนานายบุญหนา ชัยนา-นานายสังเวียน กองเกิด บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากไร่นางเผย ขวาเขียว-นานายสมพร อยู่เย็น บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากบ้านนายชาติกล้า ปะติตัง-ไร่นายประยูร สิงห์ลี บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบสระน้ำ อบต.ท่าใหญ่ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]4
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 3 [ 25 ก.ค. 2566 ]1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษ๖รโดยลงหินคลุก จากนานายอำพร สาริมา - นานายบุญเรียง ดาหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากนานายทวี ดาหนองเป็ด - นานางละออง ทองหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากนานายคำพันธ์ ใสหนองเป็ด - นานายอนุเทียน สุขสาร บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากสวนส้ม - สามแยกโนนศรีทอง บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]5
18 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2566 ]32
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากทางหลวงหมายเลข 2359-บ้านภูนกเขียน รหัสสายทาง ชย.ถ.63-014 บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกอง ศรนรา ถึง บ้านนายกองงัน ยศรุ่งเรือง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8