องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากที่นายเฉวียง วิชัย ถึงที่นายชาลี พลพวก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]19
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายที่ 1 – สายที่ 5 หมู่ที่ 4บ้านโนนศรีสง่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]19
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายเฉลิม งานศรี ถึงบ้านนายสมปอง กองแก้ว บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]20
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสลิด พันธ์หนองเป็ด ถึงสระน้ำสาธารณะบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]18
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าใหญ่ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]19
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนายแก้ว ดาหนองเป็ด ช่วงที่ 2 บ้านนางสุภารัตน์ ซ้ายหนองขาม ถึงบ้านนายสนธยา เชื้อชัย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธี [ 23 ธ.ค. 2563 ]19
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายที่ 1 – สายที่ 3 หมู่ที่ 2บ้านห้วยข่าเฒ่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]18
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายที่ 1 – สายที่ 5 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป็ด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]18
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายที่ 1 – สายที่ 4 หมู่ที่ 7 บ้านภูนกเขียน ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]17
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายที่ 1 – สายที่ 10 หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]19
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายแดง วรรณชัย ถึงที่นางวิไลวรรณ นุชิต บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]24
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายเล็ก จันทร ถึงบ้านนางหนูคิด แสนโสภา บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2563 ]18
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายนานายบุญช่วย บุญประโคม ถึงนานายบุญเทิน ลาดถั่ว บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]20
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายคุ้มโนนกระต่าย บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]20
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายนานายทองใบ ดีหนองเป็ดถึงนานายอ่อนสี ดาหนองเป็ด บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]20
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศตะวันออกโรงเรียนราษฎร์บำรุงถึงวัดอุดรนพพาลัย หมู่ที่ 6 บ้านโนนมะค่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2563 ]19
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางญา พรมมา ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรมเวียง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2563 ]18
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญไหล เนียนชัยภูมิ ถึงบ้านนายควร สมแก้ว หมู่ที่ 10 บ้านโนนสำราญ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2563 ]17
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิเชียร นันอำไพร ถึงบ้านนายทรงศักดิ์ กำลังมาก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2563 ]17
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลากลำห้วยโป่งตอนบน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]17
 
|1หน้า 2|3|4|5|6