องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]4
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 19 ก.ย. 2565 ]23
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]104
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]124
5 การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]136
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 7 ต.ค. 2564 ]93
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]104
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]93
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]201
10 การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 2 มี.ค. 2564 ]200
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 ม.ค. 2564 ]199
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]106
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2563 ]231