องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

การติดตามและประเมินผล


การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ