องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ