องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 18 ม.ค. 2566 ]35
2 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 16 ม.ค. 2566 ]33
3 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต [ 12 ม.ค. 2566 ]36
4 คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 ม.ค. 2566 ]33
5 การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 9 ม.ค. 2566 ]29
6 คู่มือการปฏิบัติราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]30
7 การปฏิบัติงาน อปท. [ 3 ม.ค. 2566 ]36
8 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2565 ]21